სამწუხაროდ, შენი შეკვეთა არ განთავსებულა.

სამწუხაროდ, შენი შეკვეთა ვერ მივიღეთ.