სამწუხაროდ, შენი შეკვეთა არ განთავსებულა.

სამწუხაროდ, შენი შეკვეთა ვერ მივიღეთ, ბარათზე არასაკმარისი თანხის გამო.